web stats
diashow
Soile Gustafsson

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Soile Gustafsson

Soile Gustafsson

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Tietotori

Inkoon demarien vaaliohjelma

Inkoon demarien vaaliohjelma

PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA!

Toimivat sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut! Sote-uudistuksen pyörteissä on ensiarvoisen tärkeää huolehtia kaikenikäisten inkoolaisten palvelujen saatavuudesta lähellä meitä omassa kunnassamme: terveyskeskus-, sosiaali- ja vanhuspalvelut. Tulevissa sote- asioissa tarvitsemme sen lisäksi alueellista yhteistyötä Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa.

Sivistyspalvelut! Paras vakuutus tulevaisuuteen on satsata lapsiin ja nuoriin. Siksi on panostettava hyvään oppimisympäristöön sekä laatuun ja resursseihin varhaiskasva-tuksessa ja  peruskoulussa, sekä  jatkokoulutuksessa niin ammatillisella kuin lukiokoulutuksen puolella.

Asuntoja kaikenikäisille ja kaikkiin elämäntilanteisiin! Tarvitsemme Inkoon kekustaan  senioriasuntoja varttuneemmille asukkaillemme, sekä  vuokra-asuntoja lapsiperheiden ja nuorten tarpeisiin.

Julkinen liikenne   Tarvitsemme kaikki parempaa julkista liikennettä: lisää  busseja koululaisille ja  työmatkoihin pääkaupunkiseudulle ja lähikuntiin. Tarvitsemme myös  junaa, joka pysähtyy Inkoossa, sekä sitä varten syöttöliikennettä kunnan keskustasta asemalle.

Työpaikkoja ja yrityksiä lisää! Tarvitsemme työpaikkoja tarjoavia yrityksiä erityisesti Joddbölen alueelle.  

Kehittämällä kunnan keskustaa  teemme sen entistä toimivammaksi  ja viihtyisämmaksi.

Kaavoittamalla Degerbyn aluetta ja sen keskustaa, samoin kuin Inkoon aseman  luomme edellytyksiä kunnan kasvulle. Tarvitsemme lisää verotuloja toiminnan taantumisen estämiseksi kunnassa. Degerbyn vesihuolto on saatava järjestettyä kuntoon johtamalla jätevedet yhdessä Siuntion kanssa Espoon puhdistamoon.

ELINVOIMAINEN INKOO
Voidaksemme kehittää kunnastamme entistä elinvoimaisemman ja  asukkaistaan hyvin huolehtivan kotiseudun, on meidän huolehdittava siitä, että Inkoo on hyvä paikka asua ja yrittää. Paikkakuntamme valtteja ovat luonto, meri ja ihmiset. Huolehditaan näistä asioista  kaikki yhdessä!
ALLA SKA MED

Fungerande social- och hälsovårdstjänster!  I sote-förnyelsens virvlar är det av största vikt att värna om att ingåbor i alla åldrar har möjlighet att få närservice i den egna kommunen: hälsovårdscentral-, social- och åldringsservice. I kommande sote-ärenden behöver vi dessutom regionalt samarbete med de västnyländska kommunerna.

Bildningsservice!  Den bästa garantin för framtiden  är att satsa på barn och unga. Därför bör man vinnlägga sig om en bra inlärningsmiljö samt på kvalitet och tillräckliga resurser inom småbarnspedagogik och grundskola samt inom yrkes- och gymnasieutbildningen.

Bostäder för alla åldrar och alla livssituationer! Vi behöver seniorbostäder för våra äldre invånare och hyresbostäder för barnfamiljer och ungdomar i Ingå centrum.

Kollektivtrafik Vi behöver bättre kollektivtrafik: mera bussar för skolelever och arbetsresor till huvudstadsregionen och närkommunerna. Vi behöver också tåg som stannar i Ingå och matartrafik från kommunens centrum till järnvägsstationen.

Flera arbetsplatser och företag! Vi behöver sådana företag som erbjuder arbetsplatser, speciellt på Joddböleområdet.
Kommunens centrum behöver utvecklas för att göra det trivsammare och bättre fungerande.

Med planering av Degerbyområdet och dess centrum, liksom  Ingå stationsområde, skapar vi förutsättningar för kommunens tillväxt. Vi behöver mera skatteinkomster för att förhindra att kommunens verksamhet tar skada. Vi måste få vattenförsörjningen i Degerby ordnad genom att leda avloppsvattnet tillsammans med Sjundeå till Esbo reningsverk.

ETT LIVSKRAFTIGT INGÅ
För att kunna göra vår kommun till en ort som är livskraftig och som tar väl hand om sina invånare skall vi se till att Ingå är en bra plats att bo och arbeta i. Till vår kommuns styrka hör natur, hav och människor. Låt oss tillsammans ta vara på dessa saker!

Uutiset Demokraatti.fi

Alueille ja kotimaanmatkailuun lisärahoitusta 20 miljoonaa

Valtioneuvosto myönsi tänään 5.6. lisätalousarviossa 20 miljoonan euron lisärahoituksen, jolla tuetaan alueiden elinkeinoelämän ja työllisyyden elvyttämistä sekä vahvistetaan aluetaloutta. Lisätalousarvioesitys sisältää...

Lue lisää »

Keskuskauppakamarilta kiitosta yritysten kustannustuesta – Yrittäjät varoittaa keinotekoisesta ehdosta: ”Tulee aiheuttamaan ongelmia”

Hallituksen lakiesitys yritysten kustannustuesta saa kiitosta Keskuskauppakamarilta. Hallitus ehdottaa, että yksittäinen yritys voisi saada enimmillään 500 000 euron edestä kustannustukea kahdelle kuukaudelle. Keskuskauppakamarin...

Lue lisää »

Uutiset SDP.fi

Kansanedustaja Mäkinen: Suomalaisten palvelut ja yhdenvertaisuus sote-uudistuksen kärkinä

Hallitus on saanut tavoiteaikataulussa valmiiksi tulevan sote-uudistuksen linjaukset. Tavoitteena on varmistaa kansalaisille yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut, nopeuttaa hoitoonpääsyä sekä vahvistaa perustason...

Lue lisää »

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan demarit: Hallituksen sote-uudistus turvaa palvelut ja yhdenvertaisuuden

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan demarijäsenet ovat tyytyväisiä siitä, että hallitus on saanut valmiiksi sote-uudistuksen linjaukset tavoiteaikataulussa, poikkeuksellisista ajoista huolimatta.

Lue lisää »