diashow
Soile Gustafsson

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Soile Gustafsson

Soile Gustafsson

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Tietotori

Inkoon demarien vaaliohjelma

Inkoon demarien vaaliohjelma

PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA!

Toimivat sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut! Sote-uudistuksen pyörteissä on ensiarvoisen tärkeää huolehtia kaikenikäisten inkoolaisten palvelujen saatavuudesta lähellä meitä omassa kunnassamme: terveyskeskus-, sosiaali- ja vanhuspalvelut. Tulevissa sote- asioissa tarvitsemme sen lisäksi alueellista yhteistyötä Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa.

Sivistyspalvelut! Paras vakuutus tulevaisuuteen on satsata lapsiin ja nuoriin. Siksi on panostettava hyvään oppimisympäristöön sekä laatuun ja resursseihin varhaiskasva-tuksessa ja  peruskoulussa, sekä  jatkokoulutuksessa niin ammatillisella kuin lukiokoulutuksen puolella.

Asuntoja kaikenikäisille ja kaikkiin elämäntilanteisiin! Tarvitsemme Inkoon kekustaan  senioriasuntoja varttuneemmille asukkaillemme, sekä  vuokra-asuntoja lapsiperheiden ja nuorten tarpeisiin.

Julkinen liikenne   Tarvitsemme kaikki parempaa julkista liikennettä: lisää  busseja koululaisille ja  työmatkoihin pääkaupunkiseudulle ja lähikuntiin. Tarvitsemme myös  junaa, joka pysähtyy Inkoossa, sekä sitä varten syöttöliikennettä kunnan keskustasta asemalle.

Työpaikkoja ja yrityksiä lisää! Tarvitsemme työpaikkoja tarjoavia yrityksiä erityisesti Joddbölen alueelle.  

Kehittämällä kunnan keskustaa  teemme sen entistä toimivammaksi  ja viihtyisämmaksi.

Kaavoittamalla Degerbyn aluetta ja sen keskustaa, samoin kuin Inkoon aseman  luomme edellytyksiä kunnan kasvulle. Tarvitsemme lisää verotuloja toiminnan taantumisen estämiseksi kunnassa. Degerbyn vesihuolto on saatava järjestettyä kuntoon johtamalla jätevedet yhdessä Siuntion kanssa Espoon puhdistamoon.

ELINVOIMAINEN INKOO
Voidaksemme kehittää kunnastamme entistä elinvoimaisemman ja  asukkaistaan hyvin huolehtivan kotiseudun, on meidän huolehdittava siitä, että Inkoo on hyvä paikka asua ja yrittää. Paikkakuntamme valtteja ovat luonto, meri ja ihmiset. Huolehditaan näistä asioista  kaikki yhdessä!
ALLA SKA MED

Fungerande social- och hälsovårdstjänster!  I sote-förnyelsens virvlar är det av största vikt att värna om att ingåbor i alla åldrar har möjlighet att få närservice i den egna kommunen: hälsovårdscentral-, social- och åldringsservice. I kommande sote-ärenden behöver vi dessutom regionalt samarbete med de västnyländska kommunerna.

Bildningsservice!  Den bästa garantin för framtiden  är att satsa på barn och unga. Därför bör man vinnlägga sig om en bra inlärningsmiljö samt på kvalitet och tillräckliga resurser inom småbarnspedagogik och grundskola samt inom yrkes- och gymnasieutbildningen.

Bostäder för alla åldrar och alla livssituationer! Vi behöver seniorbostäder för våra äldre invånare och hyresbostäder för barnfamiljer och ungdomar i Ingå centrum.

Kollektivtrafik Vi behöver bättre kollektivtrafik: mera bussar för skolelever och arbetsresor till huvudstadsregionen och närkommunerna. Vi behöver också tåg som stannar i Ingå och matartrafik från kommunens centrum till järnvägsstationen.

Flera arbetsplatser och företag! Vi behöver sådana företag som erbjuder arbetsplatser, speciellt på Joddböleområdet.
Kommunens centrum behöver utvecklas för att göra det trivsammare och bättre fungerande.

Med planering av Degerbyområdet och dess centrum, liksom  Ingå stationsområde, skapar vi förutsättningar för kommunens tillväxt. Vi behöver mera skatteinkomster för att förhindra att kommunens verksamhet tar skada. Vi måste få vattenförsörjningen i Degerby ordnad genom att leda avloppsvattnet tillsammans med Sjundeå till Esbo reningsverk.

ETT LIVSKRAFTIGT INGÅ
För att kunna göra vår kommun till en ort som är livskraftig och som tar väl hand om sina invånare skall vi se till att Ingå är en bra plats att bo och arbeta i. Till vår kommuns styrka hör natur, hav och människor. Låt oss tillsammans ta vara på dessa saker!

Uutiset Demokraatti.fi

Mitä merkitsee oikeisto–vasemmisto-jaon hämärtyminen ja mikä on SDP:n paikka puoluekartalle? – näin Antti Rinne vastasi puolueen 120-vuotisjuhlissa

Väinö Tanner, Karl-August Fagerholm, Rafael Paasio, Mauno Koivisto, Kalevi Sorsa ja Paavo Lipponen. Nämä nimet tuovat monelle paljon mieleen Suomen sosialidemokraattisen puolueen mutta myös maamme historiaa. He ovat kaikki myös...

Lue lisää »

Paasio, Sundqvist, Rönnholm, Haatainen, Marttila, näin SDP menestyy seuraavat 120 vuotta – ”Ilman rauhaa ei saada myöskään estettyä ilmastonmuutosta”

SDP:n periaateohjelmatyötä johtava puolusihteeri Antton Rönnholm pohdiskeli tänään puolueen 120-vuotisjuhlapaneelissa SDP:n keskeisiä tulevaisuuden kysymyksiä. Rönnholm muistutti, että 8 maailman rikkainta omistaa tänäkin...

Lue lisää »

Uutiset SDP.fi

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Antti Rinteen puhe SDP:n 120-vuotisjuhlassa

Sosialidemokraattisen puolueen 120-vuotisjuhla 17.8.2019 Puolueen puheenjohtaja, pääministeri Antti Rinne Hyvät toverit, hyvät Sosialidemokraattisen puolueen jäsenet, rakkaat ystävät! On upeaa nähdä näin runsaslukuinen yleisö...

Lue lisää »

Heinäluoma: Joskus myös suurinta on puolustettava – Sote-erillisratkaisussa taattava luotettavat lähipalvelut pääkaupunkiseudulle

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaan hallitus selvittää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelussa Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisun...

Lue lisää »